תקנון ומדיניות

שם החברה: סליפ אקספרטס בע”מ

ח.פ: 515507986

כללי

א. אתר האינטרנט בננה שופס משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט

ב. הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בעיון, גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

ד. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

ה. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע

ו. רשאים להשתמש באתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל  אשר ברשותם כרטיס אשראי.

ז. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים נמסרו ע”י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

ח. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל”מבצע פעולה”

ט. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .

פרטיות ועוגיות

החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר האינטרנט ,ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה  לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר המכירות לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד האתר ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

ב. עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר נשלחים על ידי שרת האתר, באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות יאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים פעם נוספת.

תשלום ומחירים

א.  מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי.

ב.  חל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי

ג. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת

ד. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

אספקת המוצרים

א. כדי שהספק יוכל למלא אחר הזמנתך לרכישת מוצר ,חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של הספק. למרות שהספקים עושים כמיטב יכולתם להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר המכירות אזלו. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.

ב. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לספקים, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול

ג. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ד. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג

ה. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ו. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצוע ההובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע הזמנה בפועל.

ז. ההובלה תתבצע בשעות בין 7:00 לבין שעה 20:00 או לפי אפשרות המוביל בתנאי שהמוביל מגביל את בוא לתחום של 4 שעות ומודיע על כך  יום קודם לפחות.

ח. יתכנו עיכובים של המשלוח שייגרמו ע”י צד שלישי (חברות שליחויות למיניהם) שלא תלויים בספק .

ט. במקרה של צורך בהרמת המוצר מעל קומה שלישית ללא מעלית תהיה תוספת של 50 ₪ לקומה.

י. במקרה של צורך בשירותי מנוף חיצוניים ישלם הלקוח את הסכום הנדרש במידה וירצה.

יא.  אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים, ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית.

יב. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

יג. ייתכנו עיכובים באספקה מערד עד אילת, אזור רמת הגולן ובקעת הירדן, מעבר לקו הירוק.

יד. משלוחים מערד עד אילת, אזור רמת הגולן ובקעת הירדן, מעבר לקו הירוקת החיוב יכול להשתנות ויימסר למזמין לפני ההספקה.

טו. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו הספקים הפוסקים הבלעדיים.

ביטול רכישה והחזרת מוצרים

א. רשאי הלקוח להחזיר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית ושלא נעשה בהם כל שימוש, לא פורקו ו/או הורכבו. לאחר בירור פנייתך לביטול הזמנתך אצל הספק, עלייך להחזיר את המוצר למחסני הספק, או לחילופין, לבקש מהספק שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר החזרתו לספק (במקרה שהחזרת המוצר תבוצע על ידי שליח הספק, תחויב בדמי החזרה). לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי הוצאות הספק כדין.

במקרה שהוחזר מוצר שבזכותו הלקוח קיבל הנחה על משלוח כגון משלוח מזרן בחינם בקניית מיטה, אם יבוטל אחד מהמוצרים ההנחה תתבטל, ובמקרה של החזרה, יוחזר מחיר המוצר בניכוי מחיר משלוח רגיל ללא הנחה.

ב. על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית האתר לגבות ממך דמי ביטול במידה שבחרת לבטל את העסקה, אך בבננה שופס לא תשלמו דמי ביטול.

ג. מוצרים אשר ימכרו מעודפים\תצוגה לא יהיו ברי ביטול או החלפה לאחר רכישתם ואספקתם עם זאת ללקוח שמורה הזכות לבדוק את המוצרים לפני משלוח במחסני החברה.

ד. במקרה בו המוצרים כבר נשלחו ואתם מעוניינים להחזירם, תישאו בעלויות המשלוח הלוך וחזור. במידה ואספתם את המוצר באיסוף עצמי, עליכם להחזיר את המוצר לנקודת האיסוף באריזתו המקורית.

ה. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

– נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
– אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין
– במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך
הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון

ו. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

ז. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

ח. תתכן סטייה של עד 3% במידות. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר המכירות מוצגים בתום לב ובאחריות הספקים, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד האתר  לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

אחריות

א. החברה  ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר המכירות בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים חלה על הספקים. אין לראות את אתר בבננה שופס כמי שחבה באחריות.

ב. האחריות הבלעדית למוצרים,  לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

ג. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על הספקים באופן בלעדי. אין לראות בבננה שופס כמי שחבה באחריות.

דין ושיפוט

א. הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל התדיינות בין האתר ללקוח מוקנית בזאת לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

ב. הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר.

ג. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית , שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה

ד.  השירות באתר המכירות ניתן לשימוש כמו שהוא (“AS IS”). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ה. החברה  מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את אתר המכירות ואת רמת השירות בה, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית , נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

ו. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

ז. לקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר .

שאלות ובירורים

לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה, ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות של החברה באמצעות הדואר האלקטרוני .

לבירורים ולשאלות לאחר הרכישה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות  בטלפון, בימים א ‘-ה’ בין השעות 8:30-21:00

פרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל בננה שופס:

שם החברה: סליפ אקספרטס בע”מ

ח.פ: 515507986

כתובת: הרימון 24 קיסריה
טלפון-050-2112134
מייל:giladirami@gmail.com

Back to Top
error: Content is protected !!